Casa de Pauw

Woongemeenschap Casa de Pauw bestaat uit 43 volwassenen en 12 kinderen, die samen 10 verschillende woongroepen vormen. Deze woongroepen leven verspreid in drie verschillende panden: De Villa, Het Klooster, en Het Herenhuis.

Elke woongroep op de Casa is anders, als het gaat om grootte, samenstelling, sfeer en de mate waarin er samen wordt gegeten. Hoewel het wonen in een woongroep een gevoel van geborgenheid kan geven, is het zeker geen alternatief voor het begeleid of beschermd wonen.

Elk pand heeft een eigen karakter en dat geldt ook voor de 10 verschillende woongroepen. Eigenlijk zijn er net zoveel definities te geven van wonen op de Casa als dat er mensen wonen.

WBVG en Woonvereniging ten behoud van Casa de Pauw

Wanneer je komt wonen op de Casa, maak je als huurder automatisch deel uit van Vereniging tot Behoud van Casa de Pauw. Je maakt elke maand de huur over naar deze vereniging. Maar, wij als woonvereniging zijn niet de eigenaar van de panden. Dat is namelijk Woningbouwvereniging Gelderland (WBVG). Als woonvereniging betalen wij voor alle panden één kaal huurbedrag aan de WBVG. De andere kosten, zoals gemeentebelasting, gas, water en licht, verzekeringen, kabel en internet, regelen we allemaal zelf. Ook gaat een deel van dat totale huurbedrag naar het spaarpotje van de woonvereniging. Snap je het nog? Meer over de vereniging en huurconstructie lees je op de pagina Historie.

Betrokkenheid

Hoe verschillend de bewoners ook zijn: wat hen bindt is de wens om in een sfeer van betrokkenheid met anderen samen te leven en zorg te dragen voor de gedeelde omgeving. ‘Casisten’ delen een enthousiasme voor de karaktervolle oude panden waarin zij wonen en die zij voor een deel zelf onderhouden.

Zelfwerkzaamheid

Het onderhoud aan de panden en het organiseren van alle werkzaamheden gebeurt op basis van zelfwerkzaamheid. Dit betekent dat alle individuele bewoners een deel van hun tijd geven aan het klussen aan de panden en een rol vervullen in een van de werkgroepjes van de Casa. Elke bewoner draagt dus op zijn of haar manier bij aan de Casa. Wie op de Casa komt wonen plukt enerzijds de vruchten van het vele werk dat alle voorgangers en huidige bewoners hebben verzet. Tegelijkertijd help je mee aan het behouden van dat werk en is er altijd wel iets te doen wat de Casa nét een stukje leuker, comfortabeler en mooier maakt. De bewoners, hun inzet, ideeën en talenten maken de Casa!

Huur

De maandelijkse huur is voor iedere bewoner hetzelfde, ongeacht de grootte van de kamer. De huur bedraagt op 1 juli 2016 404,- euro inclusief.

Afhankelijk van het inkomen is het mogelijk huursubsidie op de kale huur aan te vragen. Een collectieve afspraak is dat woongroepleden persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor huurderving (1/5e deel van de kale huur), wanneer een lege ruimte in hun groep onverhuurd blijft.

Deze site bevat alle informatie over hoe de Casa werkt en is georganiseerd.

• Op de pagina Samen wonen vind je meer informatie over het leven in een woongroep.

• Op de pagina Samen werken lees je alles over de werkgroepjes die de Casa draaiende houden.

• Op de pagina Klussendagen kom je meer te weten over het onderhoud van de panden en jouw bijdrage daaraan.

• Om te kijken of deze woonvorm bij je past doorloop je een aannameprocedure. Hier lees je er meer over.

• Ben je geïnteresseerd in wonen op de Casa? Dan kun je je via deze link opgeven voor een rondleiding.