Samen werken

Werken doe je aan, voor en in de Casa.

Werken aan de Casa

Een deel van het onderhoud aan de Casa doen we in zelfwerkzaamheid. Het gaat dan om klussen die we technisch gezien zelf kunnen en die bij een meer standaard huurcontract onder de servicekosten vallen. Op deze manier houden we de huur die we maandelijks aan de WBVG betalen een stuk lager dan anders het geval zou zijn. Op de pagina Klussendagen lees je wat je kan verwachten van een klussendag.

Werken voor de Casa

Het wonen in een woongemeenschap als de Casa vraagt om een goeie organisatie en brengt verscheidene taken met zich mee. Al die werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de zogenaamde werkgroepen.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep coördineert het onderhoud dat wij in zelfwerkzaamheid doen en bereidt de klussendagen voor. De onderhoudsgroep inventariseert waar onderhoud nodig is en kijkt vervolgens hoe de klussen moeten worden aangepakt. Tijdens klussendagen is er altijd één persoon uit de OH-groep aanwezig die rondloopt voor begeleiding en vragen.

Financiële groep

De financiële groep houdt de huurbetalingen en alle andere in- en uitgaven van de woonvereniging bij. Daarnaast ontwikkelt de financiële groep het financiële beleid.

Bewonerscommissie

De bewonerscommissie voert het aannamebeleid van de Casa uit. Als je wil komen wonen op de Casa word je door één van de mensen uit deze groep rondgeleid. Als je na de rondleiding nog steeds interesse hebt word je uitgenodigd voor een aannamegesprek met drie mensen van de bewonerscommissie. Naast het uitvoeren van het aannamebeleid is de BC ook verantwoordelijk voor de externe communicatie en de website.

Gereedschapsgroep

De Casa beschikt over een grote werkruimte waar de bewoners kunnen klussen en gebruik kunnen maken van allerlei gereedschap. De gereedschapsgroep regelt de verhuur en onderhoud van het gereedschap. De woonvereniging maakt gebruik van het gereedschap om onderhoudswerkzaamheden aan het pand te kunnen verrichten, maar het gereedschap is ook privé te huur tegen een schappelijke prijs.

De Vrijstaat

Deze groep bewoners zorgt voor de inkoop, het onderhoud, de schoonmaak en de bemanning van de Vereningsruimte ‘Het Pukkeltje’. Deze ruimte kan in overleg verhuurd worden aan externen die verlegen zitten om een cursus-, vergader- of workshop-ruimte.

Orgaan

Het Orgaan is het huisblad waarin belangrijke Casa-zaken zijn te lezen, maar staat ook vol persoonlijke verhalen, interviews en grappen. Onmisbare lectuur voor in de gezamenlijke woonkeukens!

Verenigingsvergadering

Elke maand is minstens één persoon uit een werkgroep vertegenwoordigd in de Verenigingsvergadering om verslag te doen van wat er gaande is. Van bewoners wordt verwacht dat zij minimaal 4 keer per jaar aanwezig zijn bij een verenigingsvergadering.

Werken in de Casa

Een aantal bewoners op de Casa hebben een eigen (klussen)bedrijf of werken als kunstenaar/ontwerper. De Casa beschikt over een aantal kleine of grotere ruimtes die zich lenen als atelier of werkruimte. Deze worden voor een klein bedrag verhuurd aan bewoners. Voor deze ruimtes bestaat momenteel een wachtlijst.